Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Sterke investeringstall

Statistisk sentralbyrås øker anslagene for oljeinvesteringer i 2019 og 2020. Det er godt nytt for Norge.

- Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser er godt nytt for hele Norge. Det bekrefter at olje og gassnæringen har en sterk økning og er godt nytt for de 225.000 ansatte i næringen, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Anslagene for 2019 justeres opp til 183,8 milliarder kroner.  For 2020 oppjusteres anslaget med nærmere ni prosent, til 172,4 milliarder.
Til sammenligning var registrerte investeringer i 2018 151,8 milliarder kroner.

- Næringen preges av stadig mer fremgang og optimisme. Investeringer i nye olje og gassinstallasjoner gir mange arbeidsplasser, er avgjørende for å sikre velferdsstaten og også sikre andre arbeidsplasser både i det offentlige og private, sier Schjøtt-Pedersen.
Han viser blant annet til en studie fra Menon som viser at Oslo kommune får hele syv prosent av sine driftsutgifter dekket av inntekter som stammer fra olje og gassnæringen.