Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Sterk investeringsvilje på sokkelen

Statistisk sentralbyrås øker anslagene for oljeinvesteringer i 2020 til 174 milliarder kroner. Det sikrer arbeidsplasser og verdiskaping i Norge i tiår fremover.

- Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser viser at petroleumsnæringens arbeid med å redusere kostnader gir bedre lønnsomhet, det er fundamentet i ny optimisme. Det er godt nytt for Norge og norsk økonomi og de 225.000 som blir sysselsatt i næringen og legger det økonomiske grunnlaget for en sterk velferd også i fremtiden, sier Tommy Hansen, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk Norsk olje og gass.

Anslagene for 2019 fra justeres fra 183,7 til 181,7 milliarder kroner. 


Både nytt og gammelt
Hittil i år er det levert fire Plan for utbygging og drift (PUD), og det finnes mulighet for at flere vil bli levert før årsslutt. Norsk sokkel preges av en blanding av nye funn og utbygginger av eksisterende.

- Vi ser lyst på årene som kommer, men lengre frem i tid vil det være behov for nye prosjekter. Derfor er det avgjørende at vi får tilgang på attraktivt leteareal slik at vi kan finne nye interessante prosjekter, sier Hansen.

Blant annet ble det levert inn en ny PUD for Tor II. Feltet, som ble stengt ned i 2015 skal nå bygges ut på nytt. Det er estimert at prosjektet vil gi ytterligere 60 millioner fat oljeekvivalenter, noe som tilsvarer en bruttosalgsverdi på om lag 32,2 milliarder kroner med dagens oljepris.

- Det er nok et godt eksempel på at næringens innovasjonskraft legger grunnlag for nye tiår med investeringer og arbeidsplasser på norsk sokkel, Hansen.