Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
FOTO: Harald Pettersen/Equinor

Styrker kravet til kompetanse for stillasbyggere

Stillasbyggere og -montører får bedre opplæring og bedre arbeidsbetingelser som følge av at kravene til kompetanse blir gjort tydeligere.

Siden i fjor høst har Norsk olje og gass arbeidet med en revisjon av 105 Anbefalte retningslinjer for stillasbygging. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra arbeidstakerne, operatørene, stillasentreprenørene (arbeidsgiverne) og tilsynsmyndighetene.

Retningslinjen har ikke vært revidert siden 2006, men har nå endret navn fra Anbefalte retningslinjer for stillasbygging til Anbefalte retningslinjer for krav til kompetanse for stillassbygger og stillasmontør.

Opplæring kan skje i bedriftene
Resultatet er at kompetansekravet til både stillasbyggerne og stillasmontørene er tydeliggjort.

- Stillasbyggeren skal ha fagbrev i stillasbyggerfaget i henhold til opplæringsloven, mens stillasmontøren skal ha opplæring i moduler innen NS 9700 som er en standard for stillaser og inndekkede konstruksjoner. Opplæringen av stillasmontør kan gjennomføres bedriftsinternt av godkjent lærebedrift. Dermed kan bedriftene selv gjennomføre opplæringen av montører, sier Målfrid Rønnevik som er fagsjef kompetanse i Norsk olje og gass.

Fagforeningene er fornøyde med arbeidet som er gjort underveis og resultatet av det.

- Vi har vært med på revisjonen og har fått til det vi ønsket. Vi ser veldig positivt på det økte kravet til fagbrev for stillasbyggere. Det vil øke statusen for dette området innen ISO-fagene.  Det vil gi flere fast ansatte og bedre betingelser, sier Mohammad Afzal som er sekretær i Fellesforbundet – som organiserer flest medlemmer innenfor området.

 - Det var en god prosess i arbeidet. Jeg mener det var veldig viktig å få tydeliggjort det med kompetansekrav, sier Halvor Erikstein som er organisasjonssekretær i Safe.

Equinor og ConocoPhillips er de største av brukerne av stillaser på sokkelen. God fagkompetanse er viktig for selskapene.

- Det var viktig for oss å delta i revisjonsarbeidet for å underbygge kravene til kompetanse for alle de som bygger gode og sikre stillaser på anleggene våre. Equinor har hatt krav til fagopplæring for stillasbyggere i flere år og med denne revisjonen av retningslinjen så forsterker vi kompetansen for bransjen generelt. Det var en meget god prosess i en bredt sammensatt gruppe og resultatet ble helt i henhold til våre forventninger, sier Jakob Sigurd Holmgard i Equinor og Steinar Nilsen i ConocoPhillips.

Krav til fagbrev
Stillasbyggere og -montører jobber oftest i arbeidslag. Den nye retningslinjen sier at på et lag må minst én ha fagbrev. Er det flere enn fire på laget må minst to medlemmer av laget ha fagbrev.

Petroleumstilsynet ser derfor også positivt på endringen i retningslinjen. Det de finner ute på tilsyn er de små detaljene som kan gi store konsekvenser, forteller sjefingeniør Sigmund Andreassen i Petroleumstilsynet.

- Derfor er det viktig at folk har god kunnskap om det de jobber med. Den nye retningslinjen tydeliggjør dette med fagbrev og sammensetting av arbeidslag. Den bygger videre på forskrift om Arbeid i høyden fra Arbeidstilsynet som trådte i kraft i 2016. Det at stillasbyggere får et fagbrev er med å styrke opplæringen og vil gi en bedre felles forståelse for kompetansekravet til de som skal utføre arbeidet, sier Andreassen.

Den nye Anbefalte retningslinjer for krav til kompetanse for stillasbygger og stillasmontør finner du her.