Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Pixabay

Medlems-organisasjoner forener krefter

Norsk olje og gass, EPIM og GTO blir en felles organisasjon fra 1. juli 2019.

Bakgrunnen for integrasjonen er et ønske om å ivareta medlemsbedriftenes interesser på en enda bedre måte ved å skape en styrket arena for samhandling og verdiskaping. Ett av målene er å gjøre det enklere å dele data og informasjon på tvers av medlemsselskaper og prosjekter.

Konkurranseevnen for norsk sokkel er avhengig av effektivisering og smartere prosesser. Derfor er det naturlig å tilpasse organisasjonene denne utviklingen ved en sammenslåing, og samtidig ha et større fokus på digital samhandling.

Helhetlig medlemstjeneste

- En sammenslåing av Norsk olje og gass, EPIM og GTO gir en mer helhetlig medlemstjeneste for aktørene på sokkelen. De tre organisasjonene har hver sine spisskompetanser og vil samlet være godt tilpasset morgendagens energibransje, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

-  EPIM er i dag en samhandlingsarena som ivaretar medlemmenes operative behov for effektiv informasjonsdeling. En fusjon med Norsk olje og gass og GTO skaper en mer helhetlig verdikjede, samt styrker forankring og verdiskaping for medlemmer og andre interessenter på norsk sokkel, sier Tor Inge Gran, fungerende administrerende direktør i EPIM.

- Å fremme enkel tilgang til data er på mange måter unikt for Norge. GTO er en viktig bidragsyter til deling av data på norsk sokkel og en større organisasjon vil kunne forsterke denne kompetansen, sier Kristin Buer Trondsen, daglig leder i GTO.

Styrket konkurransekraft

KonKraft-rapporten "Konkurransekraft på norsk sokkel" fra 2018 pekte på ulike forslag som kan bidra til å styrke konkurransekraften på norsk sokkel, deriblant økt digitalisering. Fusjonen mellom Norsk olje og gass, EPIM og GTO er således i tråd med KonKraft-anbefalingene.

De tre organisasjonene ivaretar hver for seg oppgaver på vegne av aktørene på norsk sokkel, og har til sammen rundt 60 ansatte. Organisasjonene skal samlokaliseres fra høsten 2019 under navnet Norsk olje og gass.   

 

Fakta om organisasjonene:

Norsk olje og gass

- Etablert i 1989

- Interesse-, - samarbeids- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandører på norsk sokkel.

- Tilsluttet NHO

- Medlemmene er i dag 43 olje- og gasselskaper og 63 leverandørbedrifter

- Formålet er å ivareta medlemsbedriftenes felles interesser overfor partene i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. 

GTO

- Etablert i 2002

- Hovedoppgave å administrere alle bytter, kjøp og salg av data til og fra lisenser

- Formål å sikre best mulig dataflyt mellom oljeselskap på norsk sokkel

- Oljeselskapene på norsk sokkel er medlemmer i GTO

 

EPIM

- Etablert i 2007

- Formålet er å utvikle og levere kommunikasjons- og informasjonsplattformer som skal brukes av aktørene på norsk sokkel for å optimalisere informasjonsflyten

- EPIM tilbyr også ferdige prosesser og nettverk til å utrede og vurdere nye initiativer innen informasjonsdeling

- Operatørselskapene på norsk sokkel er medlemmer i EPIM.


Kontaktpersoner:

- Maiken Ree, Norsk olje og gass: tel 977 55 002

- Tor Inge Gran, EPIM: tel 900 85 272

- Kristin Buer Trondsen, GTO: tel 481 18 098