Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Administrerende direktør slutter

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen slutter i stillingen som administrerende direktør i Norsk olje og gass. Schjøtt-Pedersen har ledet organisasjonen siden mai 2015.

- Det er en tid for alt, og nå er det på tide å gi stafettpinnen videre, sier Schjøtt-Pedersen.

 Norsk olje og gass er en interesseorganisasjon for petroleumsindustrien i Norge.

 Da jeg tiltrådte våren 2015 ga styret meg ett overordnet oppdrag: å få oljeindustriens syn fram i den offentlige debatten. Minst like viktig er det at vi i disse årene har utvidet Norsk olje og gass til også å omfatte fornybar havenergi og framtidig virksomhet innen hydrogen, karbonlagring og havbunnsmineraler. Vi har slått sammen og integrert tre industrieide organisasjoner. Det er gjennomført betydelige endringer og forbedringer av organisasjonen. Jeg er derfor glad for å kunne levere videre en organisasjon som er betydelig utviklet og forsterket.

 Styreleder Monica Th. Bjørkmann i Norsk olje og gass takker for innsatsen

- Karl Eirik har vært en dyktig leder for Norsk olje og gass og han har levert på de målene industrien ba om. Han har ledet organisasjonen gjennom en krevende periode med store omstillinger internt, samtidig som de årlige budsjettene er redusert med en tredel, sier Bjørkmann. Han har vært en tydelig talsmann for olje- og gassindustrien i Norge og vi setter stor pris på den innsatsen han har gjort sent og tidlig i de nesten fem årene han har ledet organisasjonen.

Schjøtt-Pedersen har ingen fast plan for hva han skal gjøre nå. Siste arbeidsdag for ham i Norsk olje og gass er 27. januar.

Viseadministrerende direktør Knut Thorvaldsen vil deretter overta ansvaret og lede organisasjonen frem til styret har ansatt ny leder.

Monica Th. Bjørkmann sier styret har startet prosessen med å finne ny leder for organisasjonen.

For ytterligere kommentarer kontakt:

Tommy Hansen, direktør kommunikasjon og næringspolitikk, mobil 909 58 450

 

 
Engelsk tekst:

Director General leaving

 

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen is leaving his position as Director General for the Norwegian Oil and Gas Association. He has had the position since May 2015.

 - Everything must come to an end, and it's time to pass on the challenge, says Schjøtt-Pedersen.

 The Norwegian Oil and Gas Association looks after the interests for the petroleum industry in Norway.

- Taking office in May 2015 I was given one fundamental challenge from the Board; to give the industry a voice in the public debate. Evenly important is our changes to make the association an organization also for renewable offshore energy, future industry for hydrogen, carbon storage and seabed minerals. We have merged three industry-owned organizations in this period. Significant organizational changes and improvements have been achieved.  I am proud to hand over an organization in better shape and fit for the future, says Schjøtt-Pedersen.

 The Board's Chair, Monica Th. Bjørkmann, is thanking;

- Karl Eirik has been a great leader of Norwegian Oil and Gas Association and has delivered on the targets set out by the industry. He has led during a very challenging time for the industry and has diligently adapted the organization to these changing environments, at the same time as the annual budget has been cut with a third, says Bjørkmann. He has had a clear voice on behalf of the industry and we appreciate all the effort made during his years of leading the organization.

 Schjøtt-Pedersen has no firm plan for the future;

- My priority is to ensure a smooth take-over for my successor in Norwegian Oil and Gas Association. I would like to come back to what my next step will be, he says.

Schjøtt-Pedersen will lead the organization until a new Director General is in place, or one acting is appointed.

The Board has already started the process in finding a new leader for the organization, says Bjørkmann.