Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Olje- og gassindustrien setter mål om nullutslipp

En samlet norsk olje- og gassindustri lanserer nye klimamål for 2030 og 2050.

Olje- og gassindustrien i Norge skal redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent i 2030 sammenlignet med 2005, og videre redusere utslippene til nær null i 2050.

Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, LO med Fellesforbundet og Industri Energi (KonKraft-partnere) har sammen med sine medlemmer jobbet fram nye klimamål.

– Klimaendringer er vår tids største utfordring. Utslipp fra fossile energikilder, som kull, olje og gass, er de viktigste årsakene til den globale oppvarmingen. Vi setter oss derfor et ambisiøst sektormål for utslippene våre i 2030.  Verden må gå mot netto nullutslipp i midten av dette århundret og da skal vi som industri også bidra og gjøre vår del av jobben, sier Hildegunn T. Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass og som har ledet arbeidet med å revidere KonKrafts klimaveikart.

Olje- og gassindustrien er en del av EUs kvotesystem, og bidrar allerede sammen med europeisk industri til å nå felles klimamål i Europa.

– Dette er historisk. For at den norske olje- og gassindustrien også skal være konkurransedyktig i framtiden ønsker vi å sette konkrete mål for å redusere utslippene i Norge. Gjennom å produsere hydrogen fra naturgass og å utvikle storskala CO2-fangst og -lagring og havvind, vil vi også bidra til dype utslippskutt i Europa.  Dette legger grunnlaget for videre verdiskaping og arbeidsplasser i en næring med høy kompetanse og teknologikraft på vei mot et framtidig nullutslippssamfunn. Aldri før har industrien hatt så ambisiøse klimamål, sier Blindheim.