Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
FOTO: Anne Lise Norheim, Halliburton

Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustri

Bransjeprogrammet skal bidra til kompetansepåfyll for personell i bransjen og for ledige eller permitterte.

Regjeringen har bevilget inntil 15 millioner til utviklingen av bransjeprogram i olje-, gass- og leverandørindustri. Programmet skal føre til at flere ansatte kan få relevante tilbud om etter- og videreutdanning. 

Det er Norsk olje og gass, sammen med NITO, Tekna og NHO, som skal samarbeide om hvilke etter- og videreutdanninger som skal utvikles.

Myndighetene betaler for å utvikle tilbudet og drifte det offentlige tilbudet, mens arbeidsgivere setter av arbeidstid og arbeidstakere noe fritid. Korte og fleksible utdanningstilbud er kjernen i disse bransjeprogrammene. Det skal utvikles utdanning og opplæring som kan gjennomføres raskt og kombineres med jobb. 

Programmet er en del av kompetansereformen «Lære hele livet», målet med reformen er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Bransjeprogrammet skal bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

Midlene er bevilget for 2020.

Kontaktperson
Målfrid Rønnevik, fagsjef kompetanse mob: + 468 44 450