Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Lovende fremtid for norsk sokkel

IEAs World Energy Outlook 2020 gir grunn for optimisme for norsk sokkel.

- Rapporten tegner et bilde der veksten i oljeetterspørselen ebber ut på 2030-tallet, men med et fortsatt behov for olje. Norsk gass forblir attraktivt og havvind blir stadig viktigere. Det kan bety høy aktivitet og mange arbeidsplasser også i fremtiden, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Hun peker på at etterspørselen etter olje og gass er forventet å forbli god, men med en utflating på 2030-tallet. Sammen med kraftig havvindsatsing mener hun det kan bli gode tider for norsk sokkel.

EU har tidligere anslått at det vil være et behov for opptil 450 GW havvind installert i 2050 for å nå klimamålene, opp fra i overkant av 20 GW i dag. Vurderinger fra WindEurope sier at 30 GW må komme fra norsk sokkel for å nå dette målet.

- I det optimistiske Sustainable Development Scenario (SDS) antar IEA at offshore havvind vil være den største enkeltkilden til elektrisitet i Europa i 2050. Da kreves det enorme utbygginger. Vi må sørge for at mest mulig av dette blir gjort på norsk sokkel, med vår teknologi og arbeidskraft, sier Hauglie.

Rapporten peker på at oljeinvesteringene har falt kraftig etter Covid-19, og understreker at amerikansk skiferolje i fremtiden ikke vil kunne dempe fremtidige etterspørselssjokk slik det til nå har gjort. IEA uttrykker derfor bekymring for om konvensjonell oljeproduksjon kan dekke etterspørselen om etterspørselen igjen øker. IEA understreker viktigheten av nye investeringer.
- Norge er en trygg og pålitelig handelspartner som leverer energi mange er avhengig av. Høy aktivitet på sokkelen er også avgjørende for arbeidsplasser og fremtidig inntekter til fellesskapet. Det er derfor viktig at vi opprettholder både leteaktivitet og utbyggingstakt på norsk sokkel. Uten nye utbygginger vil norsk produksjon falle langt raskere enn forbruket, sier Hauglie.