Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Mats Bakken

TFO 2020: Fortsatt stor tro på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet tilbyr 61 utvinningstillatelser på norsk sokkel i TFO 2020. Det er viktig for aktiviteten på norsk sokkel.

De 61 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (34), Norskehavet (24) og Barentshavet (3). I fjor ble det til sammenligning tilbudt 69 lisenser.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel, og omfatter store deler av de tilgjengelige leteområdene.

30 ulike oljeselskaper, fra de store internasjonale selskapene til mindre norske leteselskaper, får tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 18 selskaper blir tilbudt operatørskap.

- Også i annerledesåret 2020 ser vi et høyt antall utvinningstillatelser i tildelingsrunden. Det bidrar til å holde aktivitetsnivået oppe, og er viktig for å sikre fremtidige arbeidsplasser og inntekter, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør.

Hun mener årets utlysning lover godt for fremtiden.

- Gjennom en aktiv tildeling av arealer bidrar myndighetene til at selskapene kan påvise og utvinne funn som ligger nær utbygd eller planlagt infrastruktur. Den brede interessen fra industrien i denne runden viser at selskapene fortsatt har stor tro på norsk sokkel og fremtidig lønnsomhet fra leting, sier Hauglie.

Også Oljedirektoratets ressursrapport som ble lagt frem i oktober peker på at det er store muligheter på norsk sokkel:

- Det er lønnsomt å lete i alle åpne havområder og vi ser at det bare er halvparten av ressursene på norsk sokkel er produsert

Her finner du hele listen over tilbud som er gitt.