Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Store muligheter for norsk sokkel

– De årene vi står foran blir minst like spennende som de årene vi har lagt bak oss på norsk sokkel, sier Kjetil Hove.

Kjetil Hove er ny sjef for norsk sokkel i Equinor, og med over 30 år i næringen er han nå klar for nye utfordringer. Norsk olje og gass tatt en prat med Hove, som også er nytt styremedlem hos oss.

– Olje og gass vil ha stor betydning også i 2050, selv innenfor ambisjonen om netto null utslipp globalt. Vi vil se store endringer i industrien og produktene våre vil bli brukt på en annen måte, ikke så mye inn i forbrenningsmotorer, men mer inn i industrielt bruk. Sokkelen vil ha industrialisert havvind og vil være en viktig inntektskilde. Karbonfangst- og lagring vil være en viktig aktivitet og hydrogen vil være et viktig produkt fra bransjen vår. Planene vi nå legger for å ta ut Co2 fra produksjonsleddet, er en forutsetning for at vi kan produsere olje og gass også i 2050.

Equinor lanserte i november en ambisjon om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050. Målet gjelder både utslipp fra Equinors produksjon og kundenes bruk av Equinors produkter.

 

Skattepakken viser det fortsatt er stor støtte til industrien

Pandemien har vært og er krevende, også for vår industri. Rystad Energy anslo at investeringsnivået i 2022 kunne halveres sammenliknet med nivået i 2019. Men så vedtok Stortinget med et bredt flertall det som er kjent som skattepakken.

– Skattepakken har vært utrolig viktig og den skal vi forvalte på en god måte. Hvis vi ikke hadde fått den hadde verden sett veldig annerledes ut i et olje- og gassperspektiv. Den har hatt mye å si for aktivitetsnivået på norsk sokkel. Vi har greid å opprettholde aktivitet både i fjor og i år. Det er nå et stort arbeid som gjøres hos operatørselskapene for å se på mer langsiktige prosjekter. Det viser at den var viktig på kort sikt for å opprettholde aktivitet og på lang sikt for å sikre arbeidsplasser, også utover 2022.

Bør unge søke seg til denne industrien?

1. mars går fristen ut for å søke videregående opplæring og den nye sjefen for norsk sokkel har et stort engasjement for yrkesfag og lærlinger. 

– Det er et kjempebehov for flere unge. Det å være med på den energitransformasjonen vi står midt oppi nå er utrolig spennende. Vi skal produsere olje og gass, vi skal utvikle havvind og lavkarbonløsninger. Denne næringen har vært interessant å jobbe i de siste femti årene, de neste femti årene vil bli minst like spennende. Equinor er en av Norges største lærlingbedrifter, det skal vi fortsette å være.