Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Mats Bakken

SV gjør næringen en bjørnetjeneste

Hvis SV får det som de vil og avvikler næringen, vil det sette en stopp for utviklingen av det grønne skiftet, skriver administrerende direktør Anniken Hauglie.

Dette innlegget stod på trykk i DN 28. januar 2021, og er skrevet av administrerende direktør Annike Hauglie.

I et innlegg i DN 21. januar fortsetter SV-politiker Kari Elisabeth Kaski å spre usannheter. Denne gangen gjengir hun deler av et sitat fra Politisk kvarter for å få det til å fremstå som om jeg har sagt noe jeg ikke har sagt. Bakgrunnen for debatten var en artikkel i E24 der SV tok til orde for ikke bare å øke CO2-avgiften til 2000 kroner tonnet over natten, men også pålegge bransjen en produksjonsavgift på 25 kroner fatet, som tilsvarer 14 milliarder i økte årlige kostnader fra en dag til en annen. Mitt svar, som Kaski refererer til, gjaldt produksjonsavgiften, ikke CO2-avgiften.

Vår næring er for å prise CO2-utslipp. La oss legge den ballen død.

Kaski spør hvordan Norge skal lykkes med en grønn omstilling i årene fremover. En ny studie fra DNV GL, viser at olje- og gassindustrien satser på investeringer i nyskapende grønn teknologi. Syv av ti bedrifter vil øke satsingen på muligheter utenfor næringen. De er klare på at det skal bli store endringer og omstiller seg for å gjøre vår del for å redde klimaet.

For eksempel er rundt 40 prosent av Aibels ordrebok i dag fornybarprosjekter, først og fremst innen havvind. Suksessen i det grønne markedet henger tett sammen med arbeidet i oljebransjen. Konsernsjef Mads Andersen forteller at fornybarandelen vil øke videre og være langt større om ti år, samtidig som olje og gass vil også være veldig viktig for selskapet i mange år til.

Jeg vil heller påstå at SV gjør seg selv, og AS Norge, en bjørnetjeneste ved å prøve å avvikle oljenæringen. Da stikker man kjepper i hjulene på dem som skal investere i grønne store prosjekter. Vår industri jobber for at verdens energiforbruk fra olje og gass har lavest mulig utslipp, og for at det utvikles og tas i bruk lav- og nullutslippsteknologier, slik som elektrifisering, CO2-fangst og -lagring, hydrogen og havvind. Avvikling av arbeidsplasser og bedrifter i olje- og gassnæringen vil ikke hjelpe det grønne skiftet.