Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Norsk olje og gass/Anne Lise Norheim

EqHub valgt som samarbeidsløsning

Deling og innsamling av informasjon og dokumentasjon er et område olje- og gassnæringen ser et stort potensial i å samarbeide om.

Etter flere år med egne arbeidsmåter og kravformidling, har alle de største operatørene på norsk sokkel nå bestemt seg for å ta i bruk Norsk olje og gass’ tjeneste EqHub som samarbeidsløsning for teknisk utstyrsdokumentasjon.

I 2021 vil det bli arbeidet med å øke bruken av EqHub for alle relevante aktører. Gjennom felles krav i én tjeneste, deling og gjenbruk av informasjon, vil initiativet som operatørene nå tar være enda et viktig bidrag til forenkling og effektivisering av den kostbare og tidkrevende dokumentasjonshåndteringen i olje- og energibransjen.

Gjennom EqHub får bransjen:

  • En enklere måte å levere utstyrsinformasjon på
  • Tilgang til kvalitetssikret og godkjent produkt- og utstyrsdokumentasjon;
  •  Mulighet til å utveksle standard utstyrsdata og dokumentasjon som digitaliserer og forenkler arbeidsprosesser;
  • En felles informasjonsstandard som kan brukes på nytt mellom operatører og leverandører, for prosjekter og operasjoner.

- Når operatørene nå tar et felles grep for økt samarbeid mellom aktørene på sokkelen, er dette et viktig skritt for økt verdiskaping og bedret konkurranseevne i næringen, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Som største operatør på norsk sokkel, vil Equinor være en betydelig drivkraft i initiativet for EqHub.

- Vi i Equinor ser et stort potensial for gevinst fra EqHub-tjenesten. Denne vil bidra til mer effektive digitale arbeidsprosesser og lette informasjonsutvekslingen mellom selskapene i forsyningskjeden, sier Kari-Anne Bakke, prosjektleder LCI i Equinor.

Norsk olje og gass har rollen som pådriver for EqHub.

- De siste årene har flere av olje og gass selskapene hatt økt fokus på digital samhandling. EqHub vil være en sentral løsning for utstyrsinformasjon på tvers av tjenestene som administreres av Norsk olje og gass, sier Yngve Nilsen, tjenesteansvarlig for Material Management i avdeling Drift og digital samhandling i Norsk olje og gass.