Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Oljebransjen trenger flere damer

– Hvis du vil endre verden, er det bare ett sted du kan jobbe, og det er i energibransjen. Det er dette som er bærebjelken for alt, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Allerede da olje- og energiminister Tina Bru satt i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, ble hun oppmerksom på den skjeve kjønnsbalansen i næringen.

 – Jeg la veldig fort merke til at jeg ofte satt i panel der jeg var den eneste kvinnen, eller jeg var på konferanser og så bare et hav av mørke dresser og lite farge. Det er en bransje hvor det fortsatt er få kvinner. Vi ser en liten økning i kvinneandelen, men det er ikke på langt nær nok, sier Bru.

Hun mener det er et ledelsesansvar å være bevisst på likestilling og aktivt jobbe for å øke kvinneandelen.

Hør samtalen mellom Sigrid Ina Simonsen, regionsjef Nord i Norsk olje og gass og olje- og energiminister Tina Bru:

 

– Det er ikke alltid det skal så mye til. Noen ganger hjelper det å bare justere litt på en stillingsutlysning slik at man får flere kvinnelige søkere. Rollemodeller er også viktig. Det begynner å komme seg litt med kvinnelige toppledere, men vi trenger også rollemodeller på nivåene lenger ned. Både mellomledernivå og de som jobber på rigg og plattform, sier hun.

Trenger de klokeste hodene

– Da jeg ble statsråd og fikk muligheten til å bruke rollen til noe positivt også på likestillingsfeltet, tenkte jeg at det var fint å for en gang skyld samle kvinner i kraftbransjen og olje- og gassbransjen. Vi sliter ikke med rekruttering av menn til bransjen, derfor så jeg ikke behovet for å ha en egen samling kun for menn. Det støtet trenger vi å legge blant kvinnene, forteller hun og legger til at det også var første gang kvinnene møtte hverandre på tvers av bransjene, noe som er viktig i forbindelse med det grønne skiftet, der kraftbransjen og olje- og gassbransjen etter hvert vil smelte sammen.

– Gitt de store utfordringene vi står foran trenger olje- og gassbransjen de aller klokeste hodene i samfunnet. Da kan ikke næringen bare rekruttere fra halvparten av befolkningen, sier hun.

– Noen vil si at det er kompetanse alene og ikke kjønn som er avgjørende. Kjønn er irrelevant ved rekruttering. Hva vil du si til dem?

– Det er helt rett. Kompetanse er viktigst. Men det vi vet er at kvinner som har den kompetansen likevel ikke ender opp og frem eller blir forbigått, eller finner ikke veien inn i bransjen i utgangspunktet. Det har vært mitt engasjement. Jeg mener bransjen må bli mer opptatt av det selv, og se at det er et problem at de ikke får tak i flere kvinner. Da må de også gå i seg selv og tenke: hvorfor er det sånn, hva kan vi gjøre for å gjøre det bedre? Det handler ikke om at ingen kvinner er kompetente nok til å jobbe der, og derfor ansetter vi menn. Men det handler om en del andre ting, sier hun.

Mangfold av kompetanse

– Forskning viser at bedrifter som har mangfold i ledelse og i selskapene leverer bedre resultater. Det er ikke en goodwill greie. Det er økonomisk smart å satse på mangfold. Det bør være en god driver og et godt insentiv. I en bransje som olje og gass, som er så internasjonal er mangfold også kjempeviktig for å forstå hvordan man tenker rundt omkring i verden, for å kunne lykkes i verden. Norge er et lite land i verden. Vi er utadrettet. Vi trenger mangfold av kompetanse for å lykkes med den omstillingen vi skal gjennom. Mangfold er et nøkkelord, sier hun.

Til unge som skal inn i bransjen har hun et klart råd:

– Du må velge noe du selv synes er spennende og som du selv liker. Du må følge hjertet, men også få øynene opp for alle de spennende mulighetene i energibransjen. Hvis du vil endre verden å gjøre det til et bedre sted, er det bare ett sted du kan jobbe, og det er i energibransjen fordi det er her det skjer. Det er dette som er bærebjelken for alt, avslutter hun.