Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Lansering av felles energi- og industripolitisk plattform

LO og NHO – sammen med Fellesforbundet, Industri Energi, El og IT Forbundet, Norsk Industri, Norsk olje og gass, Energi Norge og Nelfo – inviterer til lansering av Felles energi- og industripolitisk plattform.

Her har vi samlet arbeids- og næringslivets innspill til et krafttak for ny industrisatsing og klimaomstilling i Norge, for å sikre eksport, arbeidsplasser og verdiskaping i årene fremover.

Felles energi- og industripolitisk plattform setter konkrete ambisjoner for utvikling av våre fortrinn, gjennomgår nye grønne verdikjeder og andre løsninger i elektrifiseringen av samfunnet, og hvilke politiske rammevilkår som må på plass for å utløse potensialet vi står overfor.

Du kan melde deg på her.

Se også gjerne Facebook-arrangementet her.

Verdens energisystemer er i endring, og en sterk global trend er at stadig mer elektrifiseres. Sluttbruk av fossil energi erstattes av fornybare og utslippsfrie energiløsninger. Rammene for denne utviklingen settes av stadig mer tydelige og ambisiøse klimamål. I EU skjerpes innsatsen gjennom European Green Deal og industristrategien, og gjennomsyrer alle politiske initiativ.

I dag preges det politiske ordskiftet av flere krevende debatter: Mer lokal motstand mot industrielle satsinger basert på naturgitte fortrinn, og mer polarisert debatt på nasjonalt nivå om fornybarløsningene. Også næringslivet preges av interessekonflikter mellom ulike næringer i energiomstillingen.