Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Michal Wachucik

NOROGs høringsinnspill til veileder for havvind

Norsk havvindsatsing er i oppstartsfasen og valgene vi tar i dag vil være avgjørende for konkurransebildet for havvind på norsk sokkel.

Et sentralt element i satsingen, utover fornybar kraftproduksjon, er å etablere nye og videreutvikle eksisterende næringer og med det sikre norske arbeidsplasser gjennom kompetanse- og teknologiutvikling.

Før sommeren presenterte regjeringen sin havvindsatsing i stortingsmeldingen "Energi til arbeid". Samme dag la regjeringen ut på høring et forslag til veileder for arealtildeling konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs m.m. Disse forsalgene gir viktige avklaringer i etableringen av rammeverket som skal ligge til grunn i utviklingen av havvindprosjekter på norsk sokkel, og legger opp til en klar og tydelig konsesjonsprosess. Samtidig er det flere aspekter ved søknads- og tildelingsprosessen som må falle på plass den nærmeste tiden slik at norsk havvindsatsing kan komme i gang.

Klikk her for å se NOROGs høringsinnspill til rammeverket som foreslås i veilederen og regelverksforslagene.