Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Mats Bakken

Oljeinntektene betaler for koronapakkene

Norge får neste år 277 milliarder kroner i netto kontantstrøm fra petroleumsnæringen.

Det betyr at 10 måneder med inntekter fra olje og gass neste år finansierer alle de norske koronatiltakene i 2020 og 2021 (230 milliarder kroner).  

– Dette viser hvor viktig olje- og gassnæringen er for fellesskapet. Vi sikrer store inntekter og trygge arbeidsplasser over hele landet, sier administrerende direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass. 

Rom for å være enda mer offensiv for å utvikle nye grønne verdikjeder 

CO2-avgiften økes med 15 prosent i 2022.  

– Det er en betydelig kostnadsøkning. Petroleumsnæringen i Norge er allerede blant de næringene som betaler høyest samlet CO2-pris globalt gjennom CO2-avgift og kvotepris. Når det nå legges opp til en vesentlig økning i CO2-avgiften, er det viktig at Stortinget sikrer at de økte inntektene for staten kan gå til målrettede investeringer i hydrogen, CO2-fangst og -lagring og havvind. Vi forventer at den nye regjeringen bidrar med enda større ambisjoner for å utvikle disse grønne verdikjedene, sier Hauglie.