Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Maryam Iqbal Tahir

En uklok vei til lavutslippsløsninger

Produksjonsavgiften vil være en kostbar og uklok måte for samfunnet å finansiere lavutslippsløsninger på.

Dette innlegget ble publisert i Dagens Næringsliv 23.11.21.

Sigrun Gjerløw Aasland og Anne Marit Post-Melbye i Zero uttrykte i lørdagens DN en støtte til SVs forslag til en omstillingsavgift for petroleumsproduksjonen.

Slik omstillingsavgiften er foreslått, vil den ikke være fradragsberettiget. Den vil derfor medføre en kostnadsøkning for petroleumsselskapene tilsvarende en 25-dobling av CO2-avgiften fra 2021 nivået. Den foreslåtte avgiften vil dermed redusere lønnsomheten betydelig i eksisterende og nye prosjekter, og selv svært lønnsomme prosjekter før skatt vil ikke bli gjennomført på grunn av redusert lønnsomhet etter skatt og påslag av omstillingsavgift. Produksjonsavgiften vil være en kostbar og uklok måte for samfunnet å finansiere lavutslippsløsninger.

For at vi skal nå klimamålene trenger vi myndigheter som samarbeider og som ser hele virkemiddelapparatet under ett. Forslaget om en produksjonsavgift bryter med prinsippet om at forurenser betaler. Dette er et prinsipp som er godt forankret i global klimapolitikk, og som næringen fullt og helt stiller seg bak. En gradvis opptrapping av den totale CO2-prisen, som inkluderer både den norske CO2-avgiften og den europeiske kvoteprisen, gir selskapene mulighet til å planlegge og gjennomføre fornuftige tiltak som ivaretar både klima og verdiskaping.

Vi som næring har allerede foreslått å bruke deler av den eksisterende CO2-avgiften til å redusere utslipp og forsere omstillingen og få fart på nye grønne verdikjeder som havvind, CO2-fangst og lagring og hydrogen. Slik kan vi sikre arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet samtidig som vi reduserer utslipp og etablerer nye grønne næringer som er avgjørende for å nå klimamålene.