Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

– Det haster med tildeling av områder for havvind

Regjeringen må snarest mulig tildele arealer for havvind på norsk sokkel.

Denne kronikken er skrevet av Norsk olje og gass, Norwea og Energi Norge, og ble publisert i Europower Energi 8. desember 2021.

Regjeringen må så raskt som mulig åpne for at selskaper kan søke og få tildelt arealer for havvindparker i områdene som er åpnet for havvind på norsk sokkel. Det er avgjørende for å få til en storstilt satsning på havvind hvor norsk leverandørindustri får samme utviklingsmuligheter som de har hatt gjennom olje- og gass-eventyret og utbyggerne ikke taper i det pågående vindkraft- racet i Europa .

Havvindnæringen er beredt. Medlemmene våre er klare for å melde interesse for å utvikle og bygge ut havvindparker på norsk sokkel. Da må regjeringen raskt sette i gang de nødvendige prosessene slik at kvalifiserte selskaper faktisk kan søke og få tildelt arealer for havvindparker i de to områdene som er åpnet for havvind på norsk sokkel, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Statsråden med ansvar for havvind, Marte Mjøs Persen, kan ta de nødvendige grepene de nærmeste ukene. Da har hun en større mulighet til å levere på det regjeringen har sagt de vil gjøre for havvindnæringen i regjeringsplattformen.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet slår i regjeringsplattformen fast at de vil "legge til rette for en storstilt satsing på havvind gjennom en ambisiøs nasjonal strategi for havvind som blant annet inkluderer satsing på norsk leverandørindustri, et godt regelverk og utvikling av nettinfrastruktur på norsk sokkel". Plattformen sier også at de vil sette mål på hvor stor produksjonen av vindkraft til havs skal være innen 2030.

Vi, som representerer en rekke selskaper som arbeider med havvind, er glad for at regjeringen er tydelig på at en vil satse på havvind i Norge. Havvindnæringen har over mange år etterlyst i en retning og forutsigbarhet for utvikling av havvindnæringen på norsk sokkel. Det er derfor viktig at setningene og formuleringene i plattformen får innhold og substans. Vi ser at flere land rundt Nordsjøen og Østersjøen setter konkrete mål for utbygging av havvind i sine havområder. EU har også satt konkret havvindmål. Norge må tydeliggjør sine ambisjoner for å ta del i den utviklingen som skjer rundt utviklingen av nett, oppbygging, og for vår del videreutvikling av leverandørindustrien innen olje- og gassvirksomheten spesielt. Dette vil ikke minst bidra med kraft til EU og fastlandet. EU og Norge skal gjennom store klima-, energi -og industriomstillinger de neste tiårene, og kraften fra havvind vil spille en betydelig rolle i dette bildet.

Olje- og energiminister Persen må imidlertid ta tak i det viktigste først. Mål, ambisjoner og strategier gir ingen aktivitet i seg selv. Selskapene trenger å vite spillereglene for hvordan en får tildelt områder for å utvikle havvindområder. De må også få vite hvilke delområder, innenfor Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, de kan søke på.

Før sommeren sendte den forrige regjeringen veilederen for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, ut på høring med høringsfrist i august. Etter vår vurdering av de innkommende høringssvarene bør departementet snarest kunne sende ut forslag til utlysningsområder på høring og prekvalifiseringskriterier, samt klargjøre videre prosess for konsesjonsbehandlingen med mål om raskest mulig tildeling av utlysningsområder. Dette vil være avgjørende for å få til en storstilt satsning på havvind. En havvindsatsing som muliggjør oppbygging av en ny lønnsom industri for eksport av fornybar energi, teknologi og produkter, bidrar til reduserte klimagassutslipp og som skjer med god sameksistens med andre næringer.

Kronikken er skrevet av:

  • Åslaug Haga, administrerende direktør NORWEA
  • Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør Norsk olje og gass
  • Knut Kroepelien, administrerende direktør Energi Norge