Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

TFO 2021: Stor interesse for fortsatt leting på norsk sokkel

De 53 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (28), Norskehavet (20) og Barentshavet (5).

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel, og omfatter store deler av de tilgjengelige leteområdene.

- Dette er gode nyheter. Gjennom en aktiv tildeling av arealer bidrar myndighetene til at selskapene kan påvise og utvinne funn som ligger nær utbygd eller planlagt infrastruktur. Den brede interessen fra industrien i denne runden viser at selskapene fortsatt har stor tro på fremtiden og på norsk sokkel. At de ser nye muligheter og lønnsomhet på sokkelen er avgjørende for å sikre arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet, men det er også viktig for å kunne finansiere den grønne omstillingen i næringen og for å nå klimamålene, sier Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør.

28 ulike oljeselskaper, fra de store internasjonale selskapene til mindre norske leteselskaper, får tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 15 selskaper blir tilbudt operatørskap.

- Vi ser et stort mangfold av selskaper og nye utvinningstillatelser i alle havområder. Det er bra. Det vil fortsatt være behov for å lete etter olje og gass for å hindre en for bratt nedgang. Oljedirektoratet viser i sin ressursrapport at uten tilførsel av nye ressurser vil produksjonen i 2040 reduseres til ca. 30% av dagens nivå og at felt i produksjon blir mindre lønnsomme, fortsetter Blindheim.

Blindheim er fornøyd med tilgangen på leteareal, og påpeker at Norge har en viktig rolle som energileverandør.

- Energikrisen i Europa understreker viktigheten av Norge som pålitelig og mangfoldig energileverandør. For at vi skal kunne levere energien Europa trenger er vi avhengig av attraktivt areal. Det gjelder både for olje, gass og havvind. Dagens TFO-runde vil gjøre oss enda bedre i stand til å være energileverandøren Europa trenger, og derfor er dagens TFO-runde gledelig, sier Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Samtidig som det fortsatt vil være behov for å lete etter olje og gass skal bransjen redusere klimagassutslipp betydelig.

– Norsk olje- og gassbransje har satt seg svært ambisiøse mål for å redusere utslippene på norsk sokkel med 40 prosent i 2030 og ned mot nær null i 2050. Nå jobber vi systematisk for å innfri regjeringens og stortingets vedtak om å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030. Vi jobber også med løsninger som vil bidra til å redusere utslippene fra sluttbruken av olje og gass, som hydrogen og CO2-fangst og -lagring, i tillegg til at vi jobber med å videreutvikle ny industri som flytende havvind og mineralutvinning fra norsk sokkel, avslutter Blindheim.