Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Fisk og havvind: Dialog og møteplasser for god sameksistens

Fredag 13. mai ble den årlige konferansen Fisk og havvind, avholdt i Trondheim.

Presentasjoner fra konferansen:

– Dialog og møteplasser er det viktigste vi kan gjøre for å sikre god sameksistens. Vi fikk blant annet samlet Fiskeri- og havministeren, Equinor, AkerOffshoreWind, Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet på én og samme konferanse. Å få høre om utfordringer og muligheter fra hverandre, vil kunne bidra til høyere verdiskaping og større forståelse for hverandre sin virkelighet, sier fagsjef for areal og leting i Norsk olje og gass, Turid Øygard.

Norge har alle forutsetningene som skal til for å etablere en havvindindustri som bygger en ny leverandørindustri. Dette vil kunne bidra med flere tusen nye arbeidsplasser, det vil øke krafttilgangen til Norge samtidig som det bidrar til å nå norske og europeiske klimamål.

Fiskerinæringen har lenge gitt uttrykk for en bekymring for økt arealbeslag på norsk sokkel.

Hildegunn T. Blindheim og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

– Det kan bli krevende å fortsette fiskeri og storstilt utbygging av havvind samtidig i norske havområder uten konflikt. Å få til begge deler vil kreve tett dialog mellom aktørene for å finne løsninger så tidlig som mulig. Dialogen må være ærlig og respektfull, for å bygge tillit mellom næringene. Myndighetene må bidra til nødvendige avklaringer, innledet Hildegunn T. Blindheim.

Generalsekretær i Norges Fiskarlag fikk i oppgave å oppsummere konferansen:

– Det er mye som kunne vært oppsummert, men først vil jeg rose arrangørene. Vi har fått belyst et vanskelig område, for det er mye å være oppmerksom på. Gjennom i dag har vi fått god anledning til å bli bedre kjent med de ulike problemstillingene, i tillegg til å få en bedre forståelse av hva som kan komme av problemstillinger i fremtiden, sa Johansen fra talerstolen.

– De signalene fra fiskeri og vindkraft har vært tydelig ovenfor myndighetene over at dette må prioriteres nå. Vi trenger mer kunnskap nå, og det virker som det også er godt forstått. Og det er et godt utgangspunkt, la han til.

Nå setter også Norges Fiskarlag og Norsk olje og gass sette ned en arbeidsgruppe for å bidra til enda bedre sameksistens.

– Arbeidsgruppen skal ta med innsiktene fra seminaret vårt fisk og havvind - der vi skal operasjonalisere og konkretisere rammene for sameksistens. Vi blir helt sikkert ikke enig om alt, men forhåpentligvis vil vi ha gode diskusjoner og kunne løfte hverandre der vi trenger det, avslutter Johansen.