Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Mats Bakken

Gledelige havvindambisjoner. Nå må vi komme i gang.

- Det er bra regjeringen nå tydeliggjør Norges havvindambisjoner. Dette har næringen etterlyst over lang tid.

- Det er bra regjeringen nå tydeliggjør Norges havvindambisjoner. Dette har næringen etterlyst over lang tid. Det vil legge grunnlag for en industriell havvindsatsning, og gi forutsigbarhet for havvindutviklere og leverandører som vil satse på havvind på norsk sokkel, sier Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Næringen har i sitt innspill til regjeringen foreslått at en må legge til rette for at det kan bygges ut 2-3 GW havvind i året gjennom 2030- og 2040-tallet. Dette vil gi en havvindkapasitet på 40-60 GW i 2050 i Norge.

- Skal regjeringens ambisjonsnivå realiseres må de starte med åpning av nye områder for havvind fra og med denne stortingsperioden, etablere et hybridnett med hensiktsmessig markeds- og nettdesign, og sikre tilstrekkelige støtte slik at flytende havvind blir realisert, sier Blindheim.

Flere land ser de samme mulighetene for å utvikle en havvindnæring og leverandørindustri, og flere har allerede etablert leverandørkjeder og nasjonale satsinger med spesifikke mål om å utvikle egen industri og erstatte fossil kraftproduksjon.

- Regjeringen må sikre fortgang i konsesjonsprosessene for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, slik at vi både posisjonerer oss i kappløpet om havvindmarkedene, og sikrer økt tilgang til fornybar kraft Norge.

Regjeringen gir 10 millioner ekstra til forskning på fisk og havvind

- Det er viktig å sikre god sameksistens med andre bruker av havet, og spesielt med fiskeri. Det er derfor viktig at det er reelle og gode prosesser sammen fra planlegging til drift, sier Blindheim.

- En riktig havvindsatsing vil øke krafttilgangen til Norge, gi økt forsyningssikkerhet og bidra til å nå norske og europeiske klimamål, avslutter Blindheim.

Vil du lære mer om sameksistens mellom fisk og havvind? Meld deg på vårt arrangement her.