Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Viktig toppmøte om havvind

Statsministeren og olje- og energiministeren inviterte i dag til et viktig toppmøte for å diskutere havvind.

Fra Norsk olje og gass deltar administrerende direktør, Hildegunn T. Blindheim:

- Flere land ser de samme mulighetene for å utvikle en havvindnæring og har kommet lenger enn Norge. Skal 30 GW realiseres innen 2040 må en åpne nye områder for havvind fra og med denne stortingsperioden, etablere et hybridnett med hensiktsmessig markeds- og nettdesign, og få på plass støtteordninger for de første flytende havvind-prosjektene, uttaler Blindheim i forkant av toppmøte.

Denne uken lanserte regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet fem prinsipper for utvikling av norsk havvindnæring- Det er bra vi får noen prinsipper for utvikling av norsk havvindnæring, og det er positivt at et bredt flertall på Stortinget har stilt seg bak ambisiøse mål for havvind. Men det haster å komme i gang, fortsetter hun.Blindheim sier også at en må legge til rette for god sameksistens med andre næringer.

– Det kan bli krevende å fortsette fiskeri og storstilt utbygging av havvind samtidig i norske havområder uten konflikt. Å få til begge deler vil kreve tett dialog mellom aktørene for å finne løsninger så tidlig som mulig. Dialogen må være ærlig og respektfull, for å bygge tillit mellom næringene, sier Blindheim.

Regjeringens fem prinsipper for utvikling av norsk havvindnæring:

  1. Norge skal bli en av verdens ledende nasjoner innen havvind.
  2. Havvindnæringen skal utvikles etter den norske modellen, det vil si ordnet lønns- og arbeidsvilkår.
  3. Havvindnæringen skal bidra til flere arbeidsplasser til havs og i leverandørindustrien.
  4. Havvindnæringen skal bidra med kraft som muliggjør ny grønn industri på land.
  5. Havvindnæringen skal være bærekraftig og bygges i god sameksistens med andre havnæringer.