Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Høringssvar: Uten elektrifisering av sokkelen når ikke Norge klimamålet i 2030

Høringssvaret i sin helhet finner du nederst i saken.

Offshore Norge er positive til at regjeringen for første gang har lagt fram en egen klimastatus og - plan i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

Offshore Norge, sammen med KonKraft-partnerne, utarbeider årlige statusrapporter hvor vi måler progresjon på hvordan vi ligger an til å nå industriens mål om å halvere utslippene i 2030, og vi tror det er helt avgjørende for å nå klimamålet. Statusrapporten viser at det er mulig å halvere utslippene fra olje- og gassindustrien i 2030, men det avhenger av forutsigbare rammevilkår, et styrket virkemiddelapparat og at planlagte kraft fra landprosjekter ikke blir kansellert eller utsatt.

Statusrapporten viser at elektrifisering med kraft fra land kan redusere dagens samlede norske utslipp innen 2030 med rundt 9 prosent, og er det viktigste tiltaket for å nå næringens ambisiøse klimamål. Offshore Norge er derfor tilfreds med at regjeringen i klimaplanen slår fast at elektrifisering med kraft fra land er et viktig tiltak for at Norge skal nå sine klimamål. Elektrifisering av sokkelen er et effektivt klimatiltak og gir reelle utslippskutt globalt, siden energien i gassen utnyttes mer effektivt i europeiske gasskraftverk enn i gassturbiner på plattformene. I tillegg er har det en klar global effekt at Europa kan bruke norsk rørgass istedenfor kullkraft og LNG med et vesentlig høyere klimafotavtrykk.

Med dagens besluttede og planlagte elektrifiseringsprosjekter ventes kraftetterspørselen fra olje- og gassnæringen å øke fra dagens nivå på rundt 9 TWh til omkring det dobbelte i 2030. Stabil tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser er en forutsetning for mange elektrifiseringstiltak i norsk industri og er et viktig konkurransefortrinn i energiomstillingen. For å sikre fortsatt konkurransedyktige priser i det norske kraftmarkedet må produksjonskapasiteten på fornybar kraft økes. Det ønsker industrien å bidra til gjennom å være med på å utvikle og bygge ut havvind på norsk sokkel.

Les hele høringssvaret her:

Notat til EMK Stortinget - Statsbudsjett 2023.pdf