Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

En avgift på produksjon vil ha lite å si for klimagassutslippene

SV har i sitt alternativt statsbudsjett for 2023 foreslått å innføre en avgift på produksjon av olje på 50 kr per fat.

Dette innlegget sto først i Klassekampen 18.11.

SV har i sitt alternativt statsbudsjett for 2023 foreslått å innføre en avgift på produksjon av olje på 50 kr per fat. En slik avgift vil gjøre det mindre lønnsomt å produsere olje på norsk sokkel og gi mer inntekter til staten, men vil ha lite å si for klimagassutslippene.

Offshore Norge er helt enig med Regjeringen i at en produksjonsavgift hverken er et effektivt eller treffsikkert klimatiltak, og vi støtter Stortingets plan om en gradvis økning av kostnaden for å slippe ut CO2. Dette gir olje- og gasselskapene insentiver til å kutte utslipp, mulighet til å planlegge og gjennomføre fornuftige klimatiltak, samtidig som hensynet til verdiskaping og arbeidsplasser ivaretas. I tillegg bidrar høy CO2-avgift på fossil energi til at etterspørselen etter olje og gass går ned, som er nødvendig for at vi skal lykkes med energiomstillingen.

Fremover skal norsk olje- og gassindustri halvere sine utslipp innen 2030 og redusere utslippene videre ned mot null i 2050, samtidig som vi skaper arbeidsplasser og sikrer Europa energi. Olje- og gasselskapene satser allerede betydelige summer på utslippsreduserende tiltak og på å bygge opp nye verdikjeder innenfor eksempelvis havvind og karbonfangst og -lagring. En avgift per produsert enhet olje vil heller svekke enn å styrke selskapenes mulighet til nettopp dette. Den belønner heller ikke de som reduserer utslipp på norsk sokkel.

SV ønsker å gjøre det mindre lønnsomt å produsere olje i Norge. På den måten mener de at det blir mindre forbruk av olje i verden og at de globale klimagassutslippene går ned. En rapport utarbeidet av Rystad Energy viser at langsiktig kutt i norsk olje- og gassproduksjon med stor sannsynlighet vil føre til økte globale klimagassutslipp. Vi skjønner godt at SV har behov for å finne inndekning for utgiftene de foreslår å øke i statsbudsjettet, men det vil være feil å kalle en produksjonsavgift for olje for et klimatiltak.

Skal vi få ned klimagassutslippene, så må vi få ned forbruket av kull, olje og gass. Virkemidlene for å få til dette må være effektive og treffsikre, og være basert på prinsippet om at den som forurenser må betale for det – sånn som CO2-avgift og EUs kvotemarked. Dette er godt forankret i global klimapolitikk, og må også her hjemme være hovedvirkemiddelet for å redusere utslippene og få fortgang i det grønne skiftet.