Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Nok en gang skapes det tvil om rammebetingelsene til energipolitikken

Offshore Norges reaksjoner på budsjettenigheten med SV.

- Det er svært bekymringsfullt at budsjettforhandlingene nok en gang svekker og skaper tvil om rammebetingelsene til energipolitikken i en tid det er nødvendig med stabilitet. Næringen trenger forutsigbarhet gjennom rammebetingelser og tildeling av areal som kan sikre sysselsetting i Norge og levere pålitelig energi til Europa, sier Hildegunn T. Blindheim.

- Stortinget må sørge for at det totale virkemiddelapparatet og rammebetingelsene for øvrig, totalt sett ikke svekker vår konkurransekraft, men bidrar til aktivitet, lønnsom produksjon og verdiskaping, fortsetter Blindheim. 

- Produksjonen på norsk sokkel vil reduseres mye framover, derfor er det behov for å lete etter olje og gass for å hindre en for bratt nedgang. Da er det viktig at det blir gjort tilgjengelig attraktivt areal. Samtidig er det viktig at vi opprettholder farten for å få bygget ut havvind og tilrettelegge for areal for CO₂-lagring for både å sikre arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet fra både gass, olje og de nye verdikjedene vi skal bygge opp og for å nå klimamål.

- Det er også viktig at de økte inntektene for staten fra CO₂-avgiften øremerkes tiltak som bidrar til raskere å redusere utslippene av klimagasser i de sektorene som får økte avgifter, f.eks gjennom et CO₂-fond.