Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Fiskeri- og havministeren deltok på seminar om fisk og seismikk i Bodø

Hvert år i 26 år har det blitt arrangert seminar om fisk og seismikk som ledd i arbeid med sameksistens mellom olje- og gassbransjen, seismikknæringen og fiskerinæringen.

Denne uken arrangerte vi, sammen med Fiskebåt og Norges Fiskarlag, seminar om fisk og seismikk. Seminaret blir holdt årlig som et element i et systematisk arbeid for å øke kunnskap, respekt og forståelsen mellom fiskerinæringen, olje og gassnæringen og seismikknæringen.

Fagsjef for areal og leting i Offshore Norge, Turid Øygard, er opptatt av systematisk arbeid og dialog så tidlig som mulig i planleggingsfasen for å redusere potensialet for konflikt mellom næringene.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran vektla at måten næringene arbeider sammen på er et viktig innspill til den kommende "Næringsplan for havet".

- Jeg skal gjenta dette til det kjedsommelige, fordi det er så viktig for meg, sameksistens er målet vi må jobbe for hver eneste dag. Dialog og samhandling er avgjørende for å nå dette målet. Tidlig dialog, kunnskapsbasert dialog, og reell samhandling.

- Vi i departementet vil selvfølgelig legge til rette for det, og ta vår del av ansvaret. Så har jeg tro på at løsningene blir bedre av at alle er involverte.

I tillegg var det innlegg fra myndighetene, næringene og ny forskning ble presentert fra Havforskingsinstituttet.

Det nye i årets seminar var presentasjoner som viste at seismikk kan bli et verktøy også for nye næringer som CO₂-fangst- og lagring og havvind.

Henriette Skaar fra Norges Fiskarlag hadde også en oppfordring til deltakerne:

- Sameksistens fordrer kontinuerlig arbeid og må skje i lys av den til enhver tid gjeldende situasjon. Norges Fiskarlag og Offshore Norge må øke kunnskap om samarbeidet mellom organisasjonene hos sine medlemmer.

Her finner du presentasjonene fra seminaret.