Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Foto: Adobe

Havbunnsmineraler

Kort fortalt:

  • Vi støtter prosessen for undersøkelse og utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel
  • Handlingsrommet til relevante myndigheter bør økes gjennom den ordinære budsjettprosessen
  • Offshore Norge oppfordrer myndighetene til å dele ny data med næringen fortløpende
  • Det bør åpnes for lisensiering så fort en åpningsbeslutning eventuelt blir tatt

Offshore Norge støtter den pågående åpningsprosessen for undersøkelse og utvinning av havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel, og oppfordrer til at den skisserte tidslinjen for dette arbeidet opprettholdes.

Leting og utvinning av havbunnsmineraler representerer en helt ny næring for Norge med et mulig betydelig verdiskapingspotensial. Det er i en tidlig fase avgjørende med tilstrekkelig offentlig støtte hva gjelder ressurskartlegging, datainnsamling, industriell og miljømessig kunnskapsbygging samt forskning og utvikling på dette feltet. Offshore Norge mener handlingsrommet til relevante myndigheter bør økes gjennom den ordinære budsjettprosessen.

Myndighetene sitter på en betydelig mengde data fra ulike tokt på norsk sokkel. Tilgang på data er en forutsetning for god ressurskartlegging. En del data er offentliggjort, men Offshore Norge oppfordrer myndighetene til å dele ny data med næringen fortløpende slik at de aktivt kan delta i oppbygging av kunnskap om de relevante områdende.

Etableringen av finansielle, arealmessige og arbeidsrelaterte rammebetingelser er sentralt for å sikre forutsigbarhet i utviklingen av mineralvirksomhet på norsk sokkel. Det er ønskelig at det blir åpnet for lisensiering så fort en åpningsbeslutning eventuelt blir tatt. Offshore Norge støtter en stegvis prosess hvor nødvendige konsekvensutredninger gjennomføres ved relevante milepæler.

Ønsker du å snakke med noen med kompetanse på havbunnsmineraler?

Håkon Knudsen Toven
Sekretariatsleder KonKraft, samfunnskontakt

Les også:

Høringsinnspill til konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Fakta om havbunnsmineraler