Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Adobe

Blått hydrogens rolle i utviklingen av norsk sokkel

Blått hydrogen vil gi utslippskutt, sysselsetting og høy industriell aktivitet på norsk sokkel, viser en ny rapport fra KonKraft.

Hydrogen med lave utslipp vil være avgjørende for å nå EUs klimamål mot 2030 og 2050, særlig for aktiviteter som er vanskelig å dekarbonisere med bruk av elektrisitet direkte, eller med batterier - som tungtransport, industri og maritim sektor.

Les Konkraft-rapporten om blått hydrogen

Se video fra presentasjonen av Konkraft-rapporten

For å dra nytte av Norges fortrinn og bidra til raskere utslippskutt og oppbygging av en europeisk hydrogenøkonomi, foreslår KonKraft en satsning der norske myndigheter sammen med olje- og gassindustrien og leverandørindustrien arbeider mot følgende målsetninger:

  1. Produksjon av 1 million tonn blått hydrogen per år i Norge innen 2032, som økes til 2 millioner tonn fra 2035.
  2. Norge i 2050 er Europas viktigste leverandør av blått hydrogen, med en årlig leveranse på inntil 2,5 millioner tonn.
  3. Rørledning for eksport av hydrogen mellom Norge og EU bygges innen 2030.
  4. Norge skal ta et industrielt lederskap innen CO2–håndtering.
  5. At teknologi for blått hydrogen tas i bruk i Europa.

Målsetningene er i tråd med og støtter opp om LO og NHOs forslag til en nasjonal hydrogenstrategi som ble lagt frem i juni 2023, der det er satt et mål om å produsere og eksportere 2 millioner tonn hydrogen og hydrogenderivater årlig på 2030-tallet.

Ambisjonene er i samsvar med intensjonen bak det norsk/tyske energipartnerskapet som ble signert mellom Norge og Tyskland i januar 2023.

Forutsetningen for at Norge skal kunne være en sentral leverandør av naturgass og blått hydrogen til Europa, er at det fortsatt letes, finnes og utvinnes nye naturgassressurser på norsk sokkel.