Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Viktig milepæl for havvindsatsingen

Offshore Norge, som organiserer havvindselskaper på norsk sokkel, er fornøyd med at flere konsortier har søkt om prekvalifisering for Sørlige Nordsjø II.

Samtidig understreker direktør havvind i Offshore Norge, Roger Pedersen, at prosessen med Utsira Nord må prioriteres fremover.

― Vi er fornøyde med at det har kommet syv søkere for Sørlige Nordsjø II. Vi vet at betingelsene for å bygge ut Sørlige Nordsjø II er krevende, men vi forventer at flere av konsortiene som har søkt vil bli prekvalifisert, og vil modne prosjektene fremover slik at de vil delta i den planlagte auksjonen i første kvartal 2024. Den krevende kostnadssituasjonen og betingelsene er også forklaringen på hvorfor flere av konsortiene som hadde planlagt å delta i prekvalifiseringen, har valgt å trekke seg fra søknadsprosessen, sier Roger Pedersen, direktør havvind i Offshore Norge.

― Helt siden de første områdene for havvind ble utlyst i mars i år har vi sett frem til å se hvem som ønsker å ta del i det første startskuddet for norsk havvind. Havvind vil være sentralt for å forsyne Norge med fornybar energi, og havvindnæringen har alle forutsetninger for å bli en stor og viktig industri i Norge, fortsetter han.

― En full utbygging av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord vil kunne produsere rundt 14 TWh dersom de kommer i drift rundt 2030. Det er bra at søknadsfristen for Sørlige Nordsjø II gikk ut i dag, men nå er det viktig at regjeringen så raskt som mulig får avklart med ESA og Europakommisjonen at en kan legge kvalitative kriterier for tildelingen på Utsira Nord. Slik unngår vi nye, store forsinkelser i Norges flytende havvindsatsing.