Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Equinor

Spennende havvindauksjon i mars

Offshore Norge, som organiserer havvindselskaper på norsk sokkel, ser frem til en spennende havvindauksjon i mars.

- Det er gledelig at fem søkere er blitt kvalifisert for å delta i auksjon om havvind i Sørlige Nordsjø II. Vi vet at betingelsene for å bygge ut Sørlige Nordsjø II er krevende, så det blir derfor spennende å se hvordan auksjonen vil utspille seg når den starter mandag 18. mars, sier Roger Pedersen, direktør havvind i Offshore Norge.

- Den krevende kostnadssituasjonen for havvind og betingelsene for Sørlige Nordsjø II var en forklaring på hvorfor flere av konsortiene som hadde planlagt å delta i prekvalifiseringen valgte å trekke seg fra søknadsprosessen. Nå er fem konsortier kvalifisert for å delta i auksjon, og det er gledelig, sier Pedersen.

- Helt siden de første områdene for havvind ble utlyst i mars i år har vi sett frem til å se hvem som ønsker å ta del i det første startskuddet for norsk havvind. Havvind vil være sentralt for å forsyne Norge med fornybar energi, og havvindnæringen har alle forutsetninger for å bli en viktig ny offshoreindustri i Norge, fortsetter han.

- Vi venter fortsatt på en avklaring rundt den videre prosessen for Utsira Nord. Det er svært viktig at regjeringen så raskt som mulig får avklart med ESA og Europakommisjonen at en kan legge den foreslåtte tildelingsmodellen til grunn for Utsira Nord.  Det er viktig å komme i gang med Norges flytende havvindsatsing, sier Pedersen, direktør havvind i Offshore Norge.