Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Olje- og gasselskapene i EU blir pålagt å etablere CO₂-lagre

28. juni trådte den såkalte Net Zero Industry Act (NZIA) i kraft i EU.

28. juni trådte den såkalte Net Zero Industry Act (NZIA) i kraft i EU. NZIA skal fremme utviklingen av teknologier som skal gjøre EU i stand til å oppnå klimamålet om netto null utslipp i 2050. Lagring av CO₂ er definert som en strategisk netto null teknologi under NZIA, og reguleringen innfører en målsetning om en årlig lagerkapasitet på 50 mill tonn CO₂ i EU innen 2030. Dette lagermålet vil fordeles på olje- og gasselskapene i EU, basert på olje- og gassproduksjonen i perioden 2020-23.  

Det er ikke avklart om NZIA er EØS-relevant og også skal gjelde for Norge. EU har bestemt at dersom EU-reguleringen blir EØS-relevant så skal lagerkapasitetsmålet justeres, men de sier ikke noe om hvor mye justeringen skal være.   

― Norsk sokkel og offshoreindustrien i Norge har svært gode forutsetninger for å lagre store mengder CO₂- permanent og trygt. Norge har i tillegg lang erfaring med offshore lagring av CO₂, sier Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør Offshore Norge.     

Dersom konklusjonen blir at NZIA skal gjelde i Norge, så mener Offshore Norge at en eventuell justering av lagermålet i NZIA må komme som et tilleggsvolum som fordeles på olje- og gasselskapene i Norge. Siden EUs mål på 50 mill tonn CO₂ tar utgangspunkt i EUs antatte behov for CO₂-lagring, så må tilleggsvolumet være basert på et forventet behov for lagring av CO₂ fra fangstprosjekter i landene utenfor EU (dvs. Norge, Island og Liechtenstein).  

CO₂-lagre på norsk sokkel burde kunne brukes på kommersiell basis til oppfyllelse av EUs lagerkapasitetsmål på 50 mill tonn CO₂ i året innen 2030 - forutsatt at det er fangst- og infrastrukturprosjekter tilgjengelig. Denne ekstra lagerkapasiteten som kan stilles til rådighet må ikke fordeles som en forpliktelse på olje- og gasselskapene på norsk sokkel gjennom NZIA.  

 ― Norske myndigheter og aktørene på norsk sokkel har ambisjoner om å være en betydelig leverandør av CO₂-lagring i Europa, og EU vil være avhengig av CO₂-lagre på norsk sokkel om de skal nå sine langsiktige klimamål. Vi mener derfor at det må legges opp til at CO₂-lagre i Norge kan brukes på kommersielle vilkår for oppfyllelsen av EUs mål i NZIA om en kapasitet på 50 mill t år fra 2030 sier Blindheim.     

Offshore Norges innspill til norske myndigheter om NZIA kan leses her.