Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Rapport iht. åpenhetsloven

Les vår redegjørelse for at vi har gjennomført aktsomhetsvurdering i henhold til kravene i åpenhetsloven.

Vår ambisjon er å bidra til å videreutvikle Norge som en pålitelig energinasjon samtidig som vi utvikler lavkarbonløsninger og reduserer utslipp for å nå klimamål. Vi er opptatt av å fremme ansvarlighet og gode arbeidsforhold hos oss selv, våre medlemmer og hos våre leverandører.

Rapport åpenhetsloven 2023

Denne rapporten er vår redegjørelse for at vi har gjennomført aktsomhetsvurdering i henhold til kravene i Åpenhetsloven. Innledningsvis gir vi en generell beskrivelse av vår organisasjon, våre retningslinjer og rutiner for håndtering av mulige negative konsekvenser for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Deretter redegjør vi for hva vi har avdekket gjennom aktsomhetsvurderingen. Avslutningsvis oppsummerer vi våre tiltak som er iverksatt eller planlegges iverksatt for å hindre eller forebygge risiko for negative konsekvenser.

For henvendelser: firmapost@offshorenorge.no – skriv «Åpenhetsloven» i emnefeltet.