Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Elektrifisering av norsk sokkel

Kort fortalt:

  • Elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner er en viktig forutsetning for at Norge skal nå sine klimamål
  • Vi elektrifiserer ikke for enhver pris
  • Havvind må bidra til å avhjelpe den pressede kraftsituasjonen
  • Elektrifisering blir viktig for sokkelens fremtidige konkurransekraft 

Klimamålene

Elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner er en viktig forutsetning for at Norge skal nå sine klimamål. Vår industri skal kutte utslippene med 50 prosent innen 2030. Uten elektrifisering av deler av sokkelen, vil verken olje- og gassnæringen eller Norge nå sine klimamål.

Å erstatte bruk av gass med fornybar strøm på plattformene har også en global klimaeffekt – på samme måte som når man bytter ut en bensinbil med en elbil, eller bytter ut fossilt brensel i landbasert industri. Det viser rapporter utarbeidet av Thema Consulting og Rystad Energy.

Les hele rapporten her.

Plattformer1.jpeg

Ikke alt skal elektrifiseres

Det er kun enkelte felt på norsk sokkel som skal elektrifiseres. Vi elektrifiserer ikke for enhver pris, og de elektrifiseringsprosjektene som planlegges gjennomført er gjennomgående rimeligere enn veldig mange av tiltakene i andre sektorer i Norge. Hvert enkelt prosjekt vurderes hver for seg. Kostnad, kraftsituasjonen og feltenes levetid er blant faktorer som vurderes før det besluttes å elektrifisere.

Mange selskaper jobber også aktivt med forskning og utvikling av nye teknologier, som karbonfangst på installasjonene, kompakte kombikraftanlegg og bruk av hydrogen eller ammoniakk for kraftgenerering på sokkelen. Disse teknologiene vil trolig ikke bidra med store utslippskutt i 2030, men kan bli helt avgjørende for at Norge og Europa skal nå sine klimamål i 2050.

Havvind

Så må vi jobbe sammen for å løse den krevende kraftsituasjonen, samtidig som vi skal nå klimamålene. KonKraft-partnerne var tidlig ute og oppfordret myndighetene til å legge til rette for en ambisiøs havvindsatsing, og industrien er fornøyd med at et bredt stortingsflertall er tydelig på at det må legges til rette for jevnlige tildelinger av nytt areal for å nå målet om 30 GW innen 2040.  Men vi må ha enda større tempo i utviklingen dersom havvind i større grad skal være med å elektrifisere sokkelen og avhjelpe den pressede kraftsituasjonen.

Havvind8.jpeg

Konkurransekraft

Alle næringer, både i Norge og ellers i verden, møter krav fra kunder, forbrukere og myndigheter om å redusere sine utslipp. Med stadig høyere krav og avgifter vil det være de som kan produsere med lavest utslipp og til lavest kost som vil være mest konkurransedyktige. Elektrifisering av feltene hvor det er lønnsomt vil sikre at feltene kan produsere med minimale utslipp i lang tid framover. Det er viktig for sokkelens konkurransekraft og for samfunnets inntekter langt inn i fremtiden.

Vil du vite mer om elektrifisering?

Les våre spørsmål og svar om temaet her.