Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Avvikling

Håndbok i konsekvensutredning ved offshore avvikling

Som en oppdatering av av OLFs "metodestudie" for konsekvensutredning ved plattformdisponering er det nå utarbeidet en håndbok.
Hensikten med håndboka er å veilede operatørselskaper og andre involverte parter ved gjennomføring av konsekvensutredninger, og å gi en detaljert innføring i sentrale problemstillinger knyttet til temaet generelt.