Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Havvind og miljø

Vi må sikre nødvendig kunnskap for å sørge for minst mulig miljøavtrykk fra havvindnæringen.

Etablering av havvindparker på norsk sokkel vil påvirke miljøet både gjennom utbyggings- og driftsfasen. Havvindnæringen må derfor sikre nødvendig kunnskap om områder hvor havvindparker skal etableres, og arbeide for minst mulig miljøavtrykk gjennom utbyggings- og driftsfasen. 

Offshore Norge arrangerer årlig et eget seminar om miljø og havvind.  

Årets rapport 2023: Miljøregelverket for havvind - En komparativ studie av miljøregelverket for havvind i Norge, Danmark og UK

Kunnskapsgrunnlag: 

  • Sjøfugl: SEAPOP / SEATRACK 
  • Deltakelse i FoU prosjekter havvind: 
    • MARCIS. MARCIS er et samarbeidsprosjekt mellom forskningsinstitusjoner, industri og forvaltningsmyndigheter som vil bidra til en økosystembasert forvaltning av marine havområder, og gi et beslutningsverktøy som balanserer nærings- og miljøinteresser i planleggingsprosessene. Ledes av NINA. Formålet med MARCIS er å utvikle et beslutnings-verktøy for å vurdere de samlede effektene av menneskelige aktiviteter i marint miljø på sjøfugler og andre fugler som trekker over sjøen. 
    • FME NorthWind. NorthWind er et forskningssenter for vindkraft. Senteret ledes av SINTEF, og skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber, og vindkraft som respekterer natur og mennesker. 
    • WindSys. Havforskingsinstituttet (HI). Effects of floating wind farms on the marine ecosystem, with a focus on pelagic fish. 

Kontaktperson