Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Organisering

Lær om intern organisering, havvindforumet og strategi.

Havvindavdeling 

Offshore Norge, som organiserer havvindselskaper på norsk sokkel, har en egen avdeling for havvind. 

 • Roger Pedersen, direktør havvind
  • Leder havvindavdelingen, i tillegg til å være ansvarlig for Havvindforumet 
 • Turid Øygard, fagsjef areal 
  • Arbeider med spørsmål knyttet til sameksistens og areal. Ansvarlig blant annet for der årlige fisk og havvind-seminaret, leder arbeidsgruppe om sameksistens med deltakere fra havvindselskaper, Norges Fiskarlag og Fiskebåt m.m 
 • Elizabeth Åsjord Sire, kommunikasjonsleder havvind 
  • Arbeider med havvindkommunikasjon eksternt og internt, i tillegg til ansvarlig for sosiale medier 
 • Andreas Lundgaard Strandskog, fagsjef kraft 
  • Jobber med regulatoriske spørsmål innen infrastruktur, og arbeider for å løse utfordringene knyttet til kraftetterspørsel og -tilgang. Leder i forum for kraftforsyning. 
 • Valborg Øverland Birkenes, fagsjef miljø 
  • Arbeider og koordinerer spørsmål knyttet til havvind, regelverk og miljø. Ansvarlig blant annet for årlige miljø og havvind-seminaret og deltar i ulike FoU-prosjekter 
 • Øystein Joranger, advokat/fagsjef regelverk og strategi 
  • Arbeider og koordinerer spørsmål knyttet HMS-regelverket for havvind. Medlem i Regelverksforum som ledes av Petroleumstilsynet 
 • Marita Bjelland Botne, sekretariatsleder KonKraft, fagsjef juridisk/advokat 
  • Arbeider med spørsmål knyttet til konsesjonssystem, rammevilkår m.m 
 • Ingerid Elisabeth Jacobsen
  • Advokat arbeidsliv

Kontaktinformasjon finner du her. 

Havvindforumet 

Forum for havvind ble opprettet i september 2019, og formålet er å "Initiere, iverksette og følge opp felles standpunkter og strategier for utviklingen av fornybar havenergi, herunder havvindnæring fra norsk kontinentalsokkel, og skal dekke fremtidig produksjon, eksport og relevante leverandørkjeder".

Forumet har representanter fra havvindutviklere som Equinor, Mainstream Renewable Power, RWE, Fred. Olsen Seawind, Shell, Seagust, Total Energies, Deep Wind Offshore, Odfjell Ocean Wind, Source Galileo, NorSea Group. I tillegg representanter fra ulike leverandørselskaper til havvind. 

Arbeidsgrupper under Forum for havvind:  

Forumet etablerer egne arbeidsgrupper etter behov. For tiden har vi følgende arbeidsgrupper:  

 • AG Havvind og sameksistens (sammen med Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Sør-Norges Fiskarlag) 
 • AG HMS regulering havvind 
 • AG Miljøregelverk og havvind 
 • AG Hybride nettløsninger 

Deltakelse forskningsprogram m.m 

Offshore Norge deltar blant annet i en rekke forskningsprogram m.m.  

Kontaktperson

Roger Pedersen
Direktør for havvind