Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Kjemisk arbeidsmiljø

Kjemisk arbeidsmiljø

Næringen gjennomførte i 2007-2011 prosjekt kjemisk arbeidsmiljø.

Oppsummeringsrapporten finner du her.

Dokumentasjon fra prosjektet, se under. 

I 2016 ble det som oppfølging avholdt et seminar "Ny teknologi for å bedre arbeidsmiljøet".  Dokumentasjon fra seminaret finnes i boksen under. 

I 2018 ble det som virere oppfølging avholdt seminar "Kjemisk arbeidsmiljø - status 2018". Dokumentasjon fra seminaret finnes i boksen under. 

 

Gjeldende retningslinjer: 

130 Anbefalte retningslinjer for helseovervåking av kjemikalieeksponerte arbeidstakere

131 Anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av benzeneksponering

132 Anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av kvikksølveksponering

133 Anbefalte retningslinjer for tetthetstesting av ånderettsvern