Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Seminar om kjemisk arbeidsmiljø - Status 2018

05.12.2018, Clarion Hotel Air, Sola

Norsk olje og gass inviterte til åpent seminar om oppfølging og status for kjemisk arbeidsmiljø. Status 2018 er basert på trepartssamarbeidet i Sikkerhetsforum. 

Seminaret er en oppfølging av anbefalinger fra Engen-utvalget og den etterfølgende Stortingsmelding 12 (2017-18) om Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsindustrien.

Der ble det blant annet anbefalt at det må arbeides videre med å utvikle god kunnskap og dokumentasjon om arbeidsmiljørisiko i petroleumsvirksomheten, herunder å arbeide for bedre kartlegging av eksponeringsbildet og risiko relatert til kjemisk arbeidsmiljø.

Utgangspunktet er forbedringsprosjektet «Kjemikalieprosjektet» som ble ferdigstilt i 2011/12.

Informasjon fra dette prosjektet, samt seminar om arbeidsmiljøteknologi i 2016 og gjeldende retningslinjer finner du her: https://www.norog.no/drift/arbeidsmiljo/kjemisk-arbeidsmiljo2/.

 

Program for seminaret

 

Presentasjoner:

Kjemisk helsefare i petroleumsindustrien - hva vet vi - Karl-Christian Nordby - Statens arbeidsmiljøinstitutt

Kjemisk arbeidsmiljø – hvor har næringen løftet seg og hvor ser vi fortsatt utfordringer - Anne Myhrvold - Ptil

Kjemisk arbeidsmiljø - hvor står vi Hilde-Marit Rysst - SAFE

Kjemikalieprosjektet 2007-11 - viktigste konklusjoner - Jakob Nærheim - Norsk olje og gass/Equinor

(Film Kjemikalieeksponering - felles ansvar)

Arbeidsrelatert kreft i petroleumsindustrien - hva har vi av ny kunnskap - Tom Grimsrud - Kreftregisteret

Benzeneksponering har vi prioritert lenge, skjer det en forbedring - Sigvart Zachariassen - Ptil

Kvikksølv - et større problem enn vi trodde - Ellen K. Jensen - Equinor

H2S - velkjent og/eller ukjent helserisiko - Ritwa A. Utne - Norsk Industri/Equinor

Eksos og ultrafine partikler - mer enn lungeeffekter - Halvor Erikstein - SAFE

Nedstenging - eksponeringsrisiko som kan kontrolleres - Trond M Schei - ConocoPhillips

Hvor ble det av robotene - Status for ISO-fagene - Rhoar Skjøndal - KAEFER Energya

Occupational Hazards from drilling fluids Kirsty Walker - Schlumberger

Hudplager knyttet til borevæskeeksponering - Bjørg Eli Hollund - Haukeland universitetssykehus