Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Mandat

Hensikten med disse seminarene er å legge til rette for etablere en felles kunnskap om problemstillinger knyttet til operasjoner i nord, for aktører og interessenter innen petroleumsnæringa.

Mandat for programkomiteen (fase 1)

Komiteen skal utarbeide program for et eller flere seminar om HMS-utfordringer i nordområdene.

Disse seminarene skal arrangeres i regi av Norsk olje og gass.

HMS-utfordringer omfatter blant annet problemstillinger og HMS-strategier for operasjoner i nord, herunder forhold knytta til avstander, mangelfull infrastruktur, sjø- og lufttemperatur, havstrømmer, vinterisering, kommunikasjon, beredskap, medisinsk evakuering, helikoptertransport generelt, arbeidsmiljø m.m.

Hensikten med disse seminarene er å legge til rette for etablere en felles kunnskap om problemstillinger knyttet til operasjoner i nord, for aktører og interessenter innen petroleumsnæringa.

Bakgrunn, videreføring og forutsetninger

• Hensikten med denne programkomiteen er å øke kunnskapen knyttet til de spesielle utfordringer man kan bli utsatt for i nordområdene, og prosjektet skal således primært bidra til å formidle kunnskap (for å etablere en felles forståelse for problemstillingene).

• Prosjektets geografiske omfang: Nordområdene for norsk sokkel inkludert områdene rundt Jan Mayen.

• På sikt (i fase 2 og 3) kan det bli aktuelt å vurdere om det på enkelte områder skal utarbeides rapporter eller retningslinjer for særskilte problemstillinger.

• I tillegg kan det (i fase 2 og 3) evt. vurderes om det er behov for å ta initiativ til forsknings- og utredningsprosjekter (der vi mangler kunnskap).

• Det bør under enkelte tema-områder vurderes om det er tilgjengelig gode risikoanalyser (herunder blant annet relatert til kommunikasjon, ising, evakuering etc.).

• På enkelte områder (f.eks. undertøysbekledning under redningsdrakt ved transport til og fra innretning evt. mellom innretninger), kan det være aktuelt å utarbeide anbefalinger i regi av Samarbeid for Sikkerhet.

• Norsk olje og gass skal ta en ledende rolle med hensyn til å ta rede på hvilke initiativer som pågår vedrørende HMS-utfordringer i nordområdene.