Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

HMS-utfordringer i nordområdene

Arbeidet med HMS-utfordringer i nord ble startet av Offshore Norge i 2010. Hensikten er å øke kunnskapen knyttet til utfordringene man møter i nordområdene, samt etablere en felles forståelse for disse.
Nå foreligger Offshore Norge sin oppsummeringsrapport.

 • Presentasjoner og et kort resymé

  Fokusområde er nordområdene på norsk sokkel. Det er gjennomført seks arbeidsseminarer i løpet av våren 2014 med deltakere fra alle involverte parter; medlemsbedriftene i Norsk olje og gass og i Norges Rederiforbund, Ptil og fagorganisasjonene.

 • Om aktiviteten

  Seminarene skal legge til rette for å etablere en felles kunnskap om problemstillinger knyttet til operasjoner i nord.

 • Mandat

  Hensikten med disse seminarene er å legge til rette for etablere en felles kunnskap om problemstillinger knyttet til operasjoner i nord, for aktører og interessenter innen petroleumsnæringa.

 • Underlagsmateriale

  Som et underlag til arbeidsseminarene er det innhentet og gjennomgått en god del informasjon.

 • Beredskap

  Arbeidsseminar 5 - Beredskap ble avholdt 2-3. juni 2014.

 • Oppsummeringskonferanse

  Presentasjonene på oppsummeringskonferansen for HMS-utfordringer i nordområdene 4.11.2014 (der det ble benyttet presentasjonsmateriale) finnes under.