Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Om aktiviteten

Seminarene skal legge til rette for å etablere en felles kunnskap om problemstillinger knyttet til operasjoner i nord.

Arbeidet ble startet allerede i 2010 og består av ulike faser. I den første fasen ble det utført en litteraturstudie for å ta rede på dokumenterte fakta og etablert kunnskap. Det ble i tillegg foretatt en kartlegging med hensyn til innenfor hvilke tema eller fagområder det pågikk forskning eller prosjekter. Sammenfatningen av litteraturstudien og kartleggingsarbeidet blir i løpet av våren 2014 presentert i arbeidsseminarer for inviterte deltakere representert ved partene i petroleumsindustrien. En trepartssammensatt programkomite har prioritert tema og utarbeidet program for til sammen seks arbeidsseminar som hver tar for seg ulike problemstillinger knyttet til HMS i nordområdene.

Seminarene skal legge til rette for å etablere en felles kunnskap om problemstillinger knyttet til operasjoner i nord. Arbeidsseminarene legger opp til begrenset deltakelse, men det vil bli holdt et avsluttende åpent seminar i Stavanger november 2014.

I eventuelle oppfølgingsfaser av prosjektet kan det bli aktuelt å vurdere om det på enkelte områder skal utarbeides rapporter eller retningslinjer for særskilte problemstillinger. Det kan også vurderes om det er behov for ytterligere forsknings- og utredningsprosjekter.