Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Underlagsmateriale

Som et underlag til arbeidsseminarene er det innhentet og gjennomgått en god del informasjon.

Det er laget et resyme av et stort antall relevante rapporter, se her.

En del av rapportene er også tilgjengelig direkte her, se lenker under:

Tverrfaglig/ Generelt

Klimatiske forhold og kommunikasjon

Helse og arbeidsmiljø

Helikopterlogistikk og helikopterberedskap

Risikostyring og design

Beredskap

Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll