Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Helikoptersikkerhet

Her finner du informasjon om Norsk olje og gass' arbeid med helikoptersikkerhet.

Flere års systematisk arbeid i olje- og gassnæringen har ført til at norsk sokkel er ledende innen helikoptersikkerhet. Samtidig skal næringens sikkerhetsarbeid pågå kontinuerlig og drives fremover. Olje- og gassindustrien er tydelige på at risikoen for ansatte skal være så lav som mulig, enten man er på jobb eller på vei til eller fra jobb offshore. 

Helikoptersikkerhetsstudier

Det er gjennomført fire helikoptersikkerhetsstudier på norsk sokkel, tre i regi av oljeselskapene i Norsk olje og gass. 
Her kan du lese mer om de ulike helikoptersikkerhetsstudiene. 

Informasjonsbrosjyre

Norsk olje og gass har utarbeidet en brosjyre som forklarer hva som foregår før og under en helikopterreise. Brosjyren finnes på alle helikopterterminaler, helikoptre og installasjoner.
Her kan du se elektronisk versjon av brosjyren.
Ta kontakt med Norsk olje og gass ved spørsmål om brosjyren. 

Retningslinjer

Det er tre retningslinjer knyttet til helikopter. 

095 Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter på norsk kontinentalsokkel

066 – Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for flyging på petroleumsinnretninger

074 Anbefalte retningslinjer for Helidekk Personell