Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Ofte stilte spørsmål

Kan ikke oljesøl utrydde torskebestanden som Norge har nytt godt av i tusen år? Les svaret på det og andre ofte stilte spørsmål.

Kan ikke oljesøl utrydde torskebestanden som Norge har nytt godt av i tusen år?

Nei. Her har det vært gjennomført mye forskning av ledende institusjoner internasjonalt og i Norge, blant annet Havforskningsinstituttet. Resultater fra Forskningsrådets Symbiosesprogram publisert i 2017 viser at selv med det verst tenkelige utslippet, på det verst tenkelige tidspunkt og sted, vil effekten på torskebestanden bare være en reduksjon på ca 3 prosent. Sammenlignet med dette tar fiskerinæringen ut anslagsvis 20 prosent av bestanden hvert år. Selv om det ble benyttet sikkerhetsfaktorer der oljens skadepotensial var økt for å ta hensyn til at andre arter kunne være mer sårbare, ble nedgangen i bestanden beregnet til å være bare 12 prosent. Forskningsprogrammet er blitt forlenget og vil utvides til også å omfatte andre arter, men resultatene viser at risikoanalysene som ble gjennomført av som en del av kunnskapsinnhentingen i 2013, ga et godt bilde av risikobildet og viser at torskebestanden ikke står i fare selv ved et stort oljeutslipp.

Havforskningsinstituttet er tydelig på at torskebestanden ikke er truet ved eventuelle oljeutslipp utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. - Torskebestanden tåler utslipp veldig bra, opplyste direktør Sissel Rogne ved Havforskningsinstituttet under en debatt i Arendalsuka 2018.