Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Akutte utslipp, miljørisiko og beredskap

Olje- og gassindustrien har høy prioritet på tiltak (barrierer) som forhindrer at uønskede hendelser skal skje. I løpet av mer enn 50 års olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel har det ikke forekommet noen akutte utslipp som har medført skade av betydning på miljøet fra denne virksomheten. Norsk petroleumsindustri har gjennom NOFO en oljevernberedskap som er blant verdens beste og mest omfattende.  

 • Beredskapforum 2024

  Miljødirektoratet, Kystverket, NOFO og Offshore Norge arrangerte 11. april et felles seminar om beredskap mot akutte utslipp.

 • Beredskapforum 2023

  Miljødirektoratet, Kystverket, NOFO og Offshore Norge arrangerte 13. april et felles seminar om beredskap mot akutte utslipp.

 • Beredskapsforum 2021

  Miljødirektoratet, Kystverket, NOFO og Norsk olje og gass arrangerte 14. april et felles seminar om beredskap mot akutte utslipp.

 • Beredskapsforum 2021

  Miljødirektoratet, Kystverket, NOFO og Norsk olje og gass arrangerte 14. april et felles seminar om beredskap mot akutte utslipp.

 • Beredskapsforum 2022

  Miljødirektoratet, Kystverket, NOFO og Norsk olje og gass arrangerer 15. mars et felles seminar om beredskap mot akutte utslipp. Dette er det 15. seminaret i rekken, og ble første gang avholdt i 2008.

 • Oljevernberedskap

  Dagens oljevern er basert på omfattende kunnskapsinnhenting, analyser og vurderinger, hyppige øvelser, kompetanseoppbygging og teknologiutvikling.  

 • Miljørisiko og miljørisikoanalyser

  Nedgangen i antall hendelser som kan medføre akutte utslipp er et resultat av en omfattende innsats i næringen hvor forebyggende tiltak er høyt prioritert. Risikoanalyser er et viktig steg i dette aktive sikkerhetsarbeidet.

 • Akutte utslipp og tilløpshendelser

  Data fra flere uavhengige kilder viser at aktiviteten på sokkelen blir stadig sikrere. Det er synkende frekvens av både faktiske utslipp og såkalte tilløpshendelser som kan føre til akutte utslipp dersom de forebyggende tiltak ikke hadde fungert.  

 • Ofte stilte spørsmål

  Kan ikke oljesøl utrydde torskebestanden som Norge har nytt godt av i tusen år? Les svaret på det og andre ofte stilte spørsmål.

 • Beredskapsforum

  Hensikten med seminaret er å styrke kommunikasjonen mellom myndigheter, operatører og andre aktører innen oljevernberedskap. Seminaret er rettet mot tekniske, operasjonelle og miljøfaglige ansatte.

 • Beredskapsforum 2019

  Miljødirektoratet, Kystverket, NOFO og Norsk olje og gass arrangerte 9. april et vellykket felles seminar om beredskap mot akutte utslipp. Dette er det tolvte seminaret i rekken som første gang ble avholdt i 2008.