Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Veiledning - analyse av miljørisiko med ERA-akutt

ERA Akutt metodikken blir nå tatt i bruk på norsk sokkel for analyse av miljørisiko knyttet til akutte utslipp av olje. Det vedlagte dokumentet gir en beskrivelse av ERA Akutt metoden. Videre beskrives de metodiske elementene som inngår i en miljørisikoanalyse når man benytter ERA Akutt. Metoden er utførlig beskrevet i fagrapporter:
https://norskoljeoggass.no/miljo/akutte-utslipp-miljorisiko-og-beredskap/miljorisiko-og-miljorisikoanalyser/era-acute/.
Det er også utarbeidet et beste praksis dokument for metoden med tilhørende oljedriftsmodellering:
https://norskoljeoggass.no/miljo/handboker-og-veiledninger/beste-praksis---oljedriftsmodellering/