Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Hydrogen

Hydrogenproduksjon i industriell skala fra norsk naturgass med CO2-fangst og -lagring kan bli viktig for å nå netto nullutslipp i 2050.

Fremstilling av hydrogen fra naturgass med CO₂-fangst og -lagring representerer et stort potensial for å sikre avsetning for de norske naturgassressursene på lengre sikt og samtidig bidra til å forenkle EUs omstilling til lavutslippssamfunnet ved å tilby en energibærer med svært lave utslipp som kan brukes til å erstatte fossile energibærere på tvers av flere sektorer.

Det vil være et stort behov for å finne alternative energibærere med lave utslipp på for å erstatte dagens forbruk av naturgass i industri, oppvarming og i transportsektorene, samt fleksibel balansekraft som møter det store behovet i kraftsektoren. Hydrogen fremstilt fra naturgass med CO₂- fangst og -lagring i industriell skala kan bli sentral for å dekke dette behovet. Mellom 90 og 95 prosent av CO₂-innholdet i naturgassen kan fanges og lagres, noe som gir forbrenning av hydrogen med et svært lavt karbonfotavtrykk.

Norge har kompetansemiljøer innen både industri og forskning for rørtransport, CO₂-fangst og -lagring, og dampreformering av naturgass i industrien. Olje- og gassnæringen i Norge er allerede engasjert i ulike prosjekter med muligheter for å ta i bruk hydrogen fra naturgass med CO₂-fangst og -lagring. Equinor er engasjert i store europeiske prosjekter der hydrogen fra naturgass vurderes brukt både innen kraftproduksjon, industri, transport og varmeproduksjon.

Les mer om hydrogen her:

  1. Framtidens energinæring på norsk sokkel – Konkraft 2020
  2. Hydrogen for Europe – Final report of the pre-study – SINTEF 2019
  3. Systemvirkninger og næringsperspektiver ved hydrogen THEMA Consuliting Group 2019
  4. H21 North of England
  5. Zero Carbon Humber Project