Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Hva gjør vi for å nå klimamålene?

Olje- og gassnæringen i Norge tar et kjempeløft for å kutte klimautslipp gjennom en felles klimastrategi som viser vei til en mer energieffektiv fremtid.

 

 • Elektrifisering Q&A

  Les våre svar til noen av de oftest spurte spørsmålene om elektrifisering, og flere av påstandene rundt emnet.

 • Ofte stilte spørsmål

  Går det an å produsere olje og gass og samtidig nå målene i Parisavtalen? Les svaret på det og andre ofte stilte spørsmål.

 • Fangst, transport og lagring av CO₂

  Utvikling av løsninger for fangst, transport og lagring av CO₂ (CCS) er helt nødvendig for å nå ambisiøse klimamål i Norge, Europa og globalt.

 • Hydrogen

  Hydrogenproduksjon i industriell skala fra norsk naturgass med CO2-fangst og -lagring kan bli viktig for å nå netto nullutslipp i 2050.

 • Havvind

  Havvindnæringen i Norge har alle forutsetninger for å bli en stor og viktig ny norsk industri.

 • Metan og nmVOC

  Norsk sokkel har lenge prioritert arbeid for å unngå lekkasjer og utslipp av metan og nmVOC.

 • Nitrogenoksider

  NOx-utslippene har blitt vesentlig redusert gjennom utløste tiltak fra NOx-fondet.