Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Olje og gass brukes til mer enn energi

Andelen olje- og gass som brukes som råvarer og innsatsstoffer er økende.

I tillegg til at olje og gass har en sentral rolle i det globale energisystemet, utgjør hydrokarbonene viktige innsatsfaktorer i en rekke ulike industrielleprosesser. Omtrent 11 prosent av verdens samlede, årlige olje- og gassproduksjon forbrukes i dag som råvarer. Det aller meste benyttes i industrien, mens en liten andel benyttes i andre sektorer.

Mange produkter rundt oss er helt eller delvis produsert fra olje og gass. Dette inkluderer komposittmaterialer og plastprodukter i biler, fly, klær, sko og datamaskiner samt produkter som ski, kajakker og sykler. Den totale etterspørselen etter produkter som består av plastmaterialer globalt har økt i tråd med velstandsutviklingen.

Olje og gass benyttes også i petrokjemisk og kjemisk industri i produksjon av  kosmetiske- og farmasøytiske produkter, vaskemidler, maling,  lim og lakk.  

Naturgass brukes i forbindelse med produksjon av kunstgjødsel, og er derfor en viktig del av den globale verdikjeden for matproduksjon. De tyngste oljeproduktene som bitumen brukes til å lage asfalt til veier, viktige byggematerialer og til tetting av tak.

Med forventet fall i bruk av olje og gass til kraft og varme, og en økende global etterspørsel etter petrokjemiske produkter, er det sannsynlig at andelen av olje- og gassproduksjonen som brukes til råvarer vil fortsette å øke i fremtiden.

Les mer her: