Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Geir Mogen/NTNU

10 grunner til å velge petroleumsfag

Lurer du på hva du skal velge når søknadsfristen for høyere utdanning nå nærmer seg? Her er instituttleder for geovitenskap og petroleum ved NTNU, Egil Tjålands, 10 gode tips.
  1. Olje og gass vil være dominerende energibærere i et 50-100 års perspektiv. Olje og gass til bl.a. transport, luftfart og petrokjemisk industri vil kreve en stabil og høy produksjon langt inn i vårt århundre.
  2. Oljeindustrien er syklisk med oppturer og nedturer. Det har vist seg at etter nedturene har industrien omstilt seg relativt raskt, og bidratt med nye jobber.
  3. Verden holder heldigvis på med stor økning i fornybar energi. Men det totale globale energibehovet øker raskere enn fornybar energi kan erstatte. Derfor vil man i lang tid fremover ha behov for stabil produksjon av olje og gass.
  4. Det er moralsk riktig å bidra til å redusere fattigdom i verden, samt å gi verdens befolkning en rettferdig tilgang til energi. Samtidig skal man arbeide med å øke andelen fornybar energi, samt å gjøre petroleumsindustrien mer miljøvennlig.
  5. Utdanning innen petroleumsfagene gir en bred bakgrunn innen teknologi og vitenskap som lett kan overføres til andre fagfelt, herunder fornybar energiteknologi.
  6. Dersom det gjøres få funn etter 2022 vil det kunne resultere i økning i oljeprisen. Dette vil gjøre at mindre felt i f.eks. Nordsjøen vil bli lønnsomme, med dertil tiltakende feltutbygginger. Det vil da også kunne bli et stort behov for geologer/geofysikere som må arbeide med å gjøre nye funn.
  7. Etter studier innen petroleumsfag vil du ha en stor fleksibilitet innen det du kan gjøre i arbeidslivet. Noen foretrekker å arbeide på kontor i Norge eller i utlandet, mens andre foretrekker å jobbe offshore. Mulighetene er mange, og det er mest opp til deg selv hva du foretrekker å gjøre.
  8. Petroleumsindustrien er like attraktiv for jenter som for gutter. I mange år har petroleumsstudiene vært blant de studiene som har hatt høy kvinneandel.
  9. Petroleumsindustrien er en av de industrisektorene som utvikler mest innovative løsninger for å løse kompliserte problemer. For eksempel er geofysikkbransjen en av verdens største brukere av tungregning (superdatamaskiner)
  10. Det beste med petroleumsindustrien er at den er svært teknologisk interessant, åpner for mulighet for å jobbe i utlandet, og ikke minst gjør at du får mulighetene til «å gjøre en forskjell»

LES OGSÅ: - Derfor velger vi å studere petroleumsrettede fag

Egil Tjåland, instituttleder for geovitenskap og petroelum ved NTNU

Egil Tjåland, instituttleder for geovitenskap og petroleum ved NTNU.